Vzdělávání

Seznam vzdělávacích agentur a jazykových škol

Vzdělávací agentury

Tutor, s.r.o., U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1

1.VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1

Gradua-CEGOS, s.r.o., Karlovo náměstí 325/7, 128 01 Praha 2

profesit, s. r. o., Vltavská 24 Praha 5, 150 00 Praha

Jazykové školy

PARK School of English, Staňkova 8c, 602 00 Brno

Archimedes Language Academy, a.s., Opletalova 1535/4, 110 00 Prague 1

Rekvalifikace

TSM, spol. s r. o., Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov

ACZ, spol. s r. o., Jinonická 80, 158 00 Praha 5 - Košíře

Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno

 

Dosažené vzdělání, je jedním z nejdůležitějších bodů při výběru zaměstnance.  Z globálního pohledu, má uchazeč s vyšším vzděláním větší šanci, že si ho zaměstnavatel vybere do svého pracovního týmu.

Důvodem je širší uplatnění uchazeče s vyšším vzděláním. Zvláště patrné je to u administrativních a kancelářských pozic. Uchazeč bez maturity v podstatě nemá šanci získat práci jako úředník ve státní správě. Ještě menší šance je získat práci v bance nebo IT firmě. Uchazeč bez maturity má opravdu velkou nevýhodu a je nucen hledat práci na nižší platové úrovni a ve většině případech se jedná pouze o manuální práci. 

Podobně bychom mohli srovnat středoškoláka s maturitou a vysokoškoláka. Zde již nemusí být taková propast, nicméně pokud bychom srovnali platové podmínky, budou vysokoškoláci jednoznačně vévodit. 

Šancí jak si doplnit vzdělání a zvýšit kvalifikaci je vzdělávání dospělých. Odborně se vzdělávání dospělých říká andragogika, pro naše potřeby postačí rkvalifikace.

Rekvalifikace je název pro vzdělávání dospělého člověka za účelem rozšíření stávající pracovní kvalifikace nebo zcela nové kvalifikace. Rekvalifikaci absolvují často především stávající zaměstnanci, například v souvislosti se zavedením nového stroje, nebo technologie do výroby. Rekvalifikace se také hojně využívá na úřadech práce pro uchazeče o zaměstnání. 

Pro rekvaifikaci musí mít uchazeč o zaměstnání určité přepoklady, které vycházejí z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu a vůbec schopností pro nový obor na který se chce rekvalifikovat. Rekvalifikant musí být schopen vstřebat nové věci a musí být pro danou práci manuálně zručný. Rekvalifikace je v České republice součástí programu Ministerstva práce a sociálních věcí -  aktivní politika zaměstnanosti státu.

Rekvalifikaci pro širokou veřejnost mohou provozovat pouze specializované firmy, jenž mají akreditované vzdělávací programy.

Jak již bylo naznačeno rekvalifikační kurzy jsou pořádány soukromýmí subjekty a proto je nutné počítat s placením . Zájemce o rekvalifikační kurz si rekvalifikaci hradí ze svých prostředků.  Případně je možné požádat o uhrazení rekvalifikačního kurzu příslušný úřad práce v jehož evidenci se uchazeč nachází.

Je nutno upozornit, že na rekvalifikační kurz nemá každý nezaměstnaný automaticky nárok, uchazeč o práci musí projevit zájem a může požádat a úřad práce o uhrazení kurzovného. Případně veškerých nákladů spojených dopravou nebo ubytováním.  Náklady na rekvalifikační kurz mohou být požadovány nazpět v případě, že uchazeč o práci placený rekvalifikační kurz nedokončí, dále mu hrozí vyřazení z evidence úřadu práce až na 1/2 roku.

Rekvalifikační kurzy nejsou povinné a nezaměstnaný nemůže být kvůli jeho neabsolvování vyřazen z evidence úřadu práce. 


Procenta nezaměstnaných absolventů VŠ podle oboru studia

období 2010- 2011

Obor%
Zemědělský 9.5
Přírodovědný 8
Humanitní a sociální 6
Ekonomický 5
Umělecký 4,7
Technický 4,5
Pedagogický a tělovýchovný 3,3
Pravnický 2,5
Lékařský 1%
Zdroj: Univerzita Karlova

Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury