Práce OZP

Na této stránce budeme informovat o zajimavých projektech podporujících uchazeče z řad OZP

Katalog organizací zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením 
a osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných najdete ZDE

Práva a povinnosti zaměstnavatelů podle §§ 79 až 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Zaměstnavatelé jsou oprávněni požadovat od krajských poboček Úřadu práce ČR:

  1. informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
  2. součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením,
  3. spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
  4. spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením.

Zaměstnavatelé jsou povinni

  1. rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem poskytovatele pracovnělékařských služeb možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
  2. spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR při zajišťování pracovní rehabilitace,
  3. vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením,
  4. vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením.
 
http://www.diverzitaproozp.cz  . zajimavé stránky o zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR

Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury