Životopis, neboli Curriculum Vitae(CV)

Zásadní je uvědomit si účel životopisu. Jaký efekt má vyvolat?

Představte si imaginární scénář. Máte zájem o pracovní místo, které se zdá být jak na míru ušité právě pro vás. Pošlete váš životopis spolu s motivačním dopisem potenciálnímu zaměstnavateli. Mnoho dalších uchazečů o práci si o tomto pracovním místě myslí to samé a stejně tak i oni zažádají o inzerovanou práci. O pár dní později zaměstnavatel nevěřícně pozoruje navyšující se hromadu několika desítek životopisů. Několik desítek, ptáte se? Není to trochu nadsazené číslo? Není. V současné době na žádané pozice například v oblasti HR, managementu nebo administrativy přichází i pět set odpovědí na jeden inzerát. Čelíte tedy vcelku velké konkurenci.

Ale vraťme se zpět k našemu potenciálnímu zaměstnavateli zírajícímu na obrovský pilíř životopisů. Tato osoba je asi tak nadšená tříděním stohu nic neříkajících nudných dokumentů jak byste byli vy. Nicméně je to její práce, takže začíná číst a selektovat. Po pár minutách usíná. Už se dále nemůže soustředit, když tu se objeví vaše resumé. Jakmile se začte, do žil se mu vlije nová krev, a čím víc se o vás dozvídá, tím větší zájem a vzrušení pociťuje.

Většina CV ze zmíněného pilíře byla obdařena nanejvýš rychlým pohledem, ale vaše je přečteno od začátku až do konce. Poté je umístěno přímo nahoru na malinkou hromádku vybraných životopisů. Ty patří lidem, kteří budou pozváni k osobnímu interview.

Co musíte udělat, abyste mezi vybrané šťastlivce patřili právě vy?

Nejdůležitější účel životopisu

Vaše resumé je nástroj s jedním specifickým účelem: vyhrát interview. Pokud způsobí to, co naše fantazijní resumé, pak funguje. Pokud ne, není to efektivní životopis. Životopis je reklama, nic více a nic méně.

Skvělé CV není pouhým výčtem vaší pracovní historie, ale přivádí nás ke stejnému prozření, jako všechny dobré reklamy: Pokud si koupíte tento produkt, získáte tyto jasné výhody. Představuje vás v nejlepším světle. Přesvědčí zaměstnavatele, že vy máte přesně to, co je na danou pozici třeba a motivuje jej k tomu, aby zvedl telefon a požádal vás o osobní pohovor. 

Další důvody proč mít životopis

 • Projít tzv. screeningovým procesem (požadovaný stupeň vzdělání, roky praxe v oboru, etc.), poskytnout základní fakta, která mohou zaměstnavatele pozitivně ovlivnit (společnosti pro které jste pracovali, politické zaměření, okruh zájmů, atd.). Poskytnutí kontaktních informací: aktuální adresa a telefonní číslo.
 • Uvést se jako profesionál s vysokými standardy a výbornými psacími schopnostmi, založené na faktu, že resumé je velmi dobře napsáno (přehlednost, organizovanost, absence gramatických chyb, schopnost „jít k jádru věci“). Lidem z oblasti marketingu, reklamy nebo živící se uměním CV slouží jako ukázka jejich dovedností.
 • Poskytnout potenciálnímu zaměstnavateli profesionální reference, kontakty, které jste získali- obdoba vaší firemní vizitky.
 • Pomáhá vám ujasnit si váš směr, kvalifikaci, přednosti, zvýšit sebevědomí nebo započít proces hledání práce či změny kariéry

Co není účelem životopisu

Bylo by chybou domnívat se, že vaše resumé je historie vašich zkušeností nebo jakýsi druh sebevyjádření. Jistě, většina obsahu jakéhokoli životopisu se zaměřuje na pracovní minulost. Ale...CV musí být napsáno se záměrem vzbudit zájem a přesvědčit zaměstnavatele, aby vám zavolal. Pokud s tímto cílem váš životopis vytváříte, finální produkt bude velmi odlišný než když byste prezentovali sbírku suchých dat vaší pracovní historie.

Majorita uchazečů píše životopis, protože každý ví, že je to nutnost, pakliže chce získat práci. Píší tedy zachmuřeně, pouze proto, aby splnili svoji povinnost. Psaní resumé je pro ně jen o něco méně nepříjemné než vyplnění daňového přiznání. Když si ale uvědomíte, že výborně napsané CV může být vaše vstupenka k vysněné práci, pocítíte mnohem více nadšení a motivace pro vytvoření nepřehlednutelného mistrovského kousku.

Životopis, který zaujme

První věc, kterou byste měli udělat předtím než se pustíte do psaní svého životopisu, je sepsat seznam všeho, co jste ve svém životě dělali a čeho jste dosáhli. To zahrnuje skutečně všechno od jakékoli práce, brigády, dobrovolnictví, tréninku, ocenění, titulu, jazkových a jiných dovedností až po zájmy. Seznam by měl být chronologický, tzn. Začít informací nejaktuálnějšího data a takto pokračovat až k vaší první pracovní zkušenosti.

K čemu takový soupis slouží? Tři důvody:

 1. Od této chvíle do něho můžete kdykoli přidat vaše nejnovější úspěchy a zkušenosti, a vybrat ty, které budou relevantní pro pozici, o kterou se budete ucházet.
 2. Je poměrně obtížné pamatovat si všechno, co jste kdy dělali. Díky této listině si lehce připomenete i detaily, které by vám mohly uniknout.
 3. Ne vše, co jste na seznam uvedli, je možné zakomponovat do životopisu. Nicméně pokud tyto zkušenosti budete mít na mysli, můžete je předestřít během pohovoru.

 Není nutné být při výčtu svých zkušeností příliš detailní a vypisovat vše, co bylo náplní jednotlivých pozic nebo co všechno jste se naučili při vykonávání dobrovolnické práce. Jednoduše napište název a adekvátní měsíc a rok.

Dalším krokem je organizovat rejstřík do následujících částí:

 1. Vzdělání: uveďte název školy a výčet předmětů v případě, že tato informace souvisí s náplní práce vaší budoucí pozice.

2. Přehled zaměstnání: seznam všech pozic, na kterých jste působili a datum. Zde se hodí uvést brigády a dobrovolnické práce.

3. Aktivity: zmiňte například zajímavé školní aktivity, na kterých jste se podíleli. Pokud jste byli vedoucí školního projektu nebo sami projekt založili, zdůrazněte tento fakt.

4. Tituly a ocenění: v případě, že máte akademické vzdělání, neostýchejte se zmínit červený diplom nebo skutečnost, že jste kupříkladu vyhráli matematickou olympiádu.

5. Schopnosti a dovednosti: Ovládáte-li jakýkoli cizí jazyk (nezáleží na jaké úrovni), nabyté počítačové znalosti- speciálně komplikované programy, pokud umíte svařovat, psát na stroji všemi deseti- všechny tyto infomace patří do této sekce.

 Mějte na paměti, že personalisté věnují každému resumé 10 až 20 sekund. Vžijte se do jejich role a představte si, co by vás na vašem CV zaujalo natolik, že byste jej položili na hromádku životopisů kandidátů, kteří budou pozváni k pohovoru. Takto snáze odlišíte podstatné infomace od nadbytečných.

Jak napsat životopis(CV = Curriculum Vitae)

Profesní životopis, též se používá zkratka "CV" (z prvních písmen latinského Curriculum Vitae - běh života)

V dnešní době se budoucímu zaměstnavateli posílá v elektronické podobě psaný na počítači(výjmečně ručně nebo strojově zaslaný poštou). Zaměstnavatelé si často zaměstnance hledají na základě vložeých CV na některém z personálních serverů. Naprostá většina zaměstnavatelů očekává od uchazečů zakladní znalost práce s PC, tedy napsaní životopisu v textovém editoru a odeslaní pomocí e-mailové schránky.

Pozn.: Pro generaci dnešních 50-ti letých a starších může být napsaní životopisu problém, pak by měli požádat někoho ve svém okolí. Avšak odesílání a přijímání elektronické pošty pomocí e-mailu, by mělo být již samozřejmostí. Nezáleží na věku, příkladem je mobilní telefon. I z mobilním telefonem se starší generace naučila pracovat a kromě volání například posílat SMS nebo fotogrfovat. Starší generace vždy(a to platí v každé době ), se technickým novinkám brání. Avšak po zjištění nesporných výhod elektronických novinek, se lze naučit ovládat elektroniku v každém věku, jen to může déle trvat.

Profesní životopis se používá v první fázi výběrového řízení( v tzv. předvýběru).Z mnoha životopisů se vybírají ty životopisy, které obsahují požadované klíčové požadavky. Proto je velice důležité zaujmout obsahem životopisu peronalistu, který ve velkém počtu nabídek hledá vhodné kandidaty.

Vžijte se do role personalisty, představte si, že kandidáty nevidí a posuzuje pouze na základě předloženého CV.  Většina CV jsou podobná, proto rozhodují detaily. Určitě by nemělo být CV na více jak 2 strany A4. Pokud máte pohatou praxi, pokuste se ji zkrátit pouze na tu nejvhodnější. Přiložte své průkazkové foto, uričtě není vhodné posílat soukromé foto z dovolené.

 • cílem psani CV je především zaujmout personalistu. Pokud chcete projít prvním kolem úspěšně, musí Váš životopis vypadat atraktivně pro personalistu, který vybírá z velkého počtu uchazečů.
 • CV musí obsahovat klíčové znalosti(vzdělání) a nejlépe praxi pro vykonávání práce, o kterou se ucházíte.Personalista často vyhledáva v databazi uchazečů o práci podle klíčových slov.
 • snažte se při psaní CV nelhat. Můžete si pouze obsah CV "kosmeticky" přikrášlit. Například absoloventi dobu praxe, nezaměstnaní obsah rekvalifikačního kurzu. Vždy však pouze pokud si na 100% věříte, že danou práci o kterou se ucházíte bezpečně zvládnete.
 • vždy počítejte s možností, že při osobním pohovoru může přijít dotaz na vše co v CV uvedete

Jsou dvě možnosti jak napsat životopis

     1. strukturovaný(nejčatěji vyžadovaný)

 • stručný, jasný a přehledný

 • vhodný pro první výběr z velkého množství uchazečů 

 • vybrané firmy mají vlastní dotazníky pro nové uchazeče, které chtějí mít vyplněné

 • před vlastním pohovorem vyplníte dotazník sestavený firmou. výhodou je, že všichni uchazeči mají srovnatelné podmínky a šance na přijetí.

        2. nestrukturovaný (volný životopis)

 • dává příležitost napsat o sobě, co uznáte za vhodné
 • nutno si uvědomit, že co napíšete, se největší pravděpodobností stane předmětem dotazů při pohovoru

Co by v životopisu nemělo chybět

Měl by být tématicky rozdělen do pěti základních celků:

Osobní údaje

 • jméno, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo (mobil), příp. e-mail a státní příslušnost
 • většinou stačí pouze jméno, příjmení a kontakt(email a telefon) 

Vzdělání, kurzy, školení, osvědčení

 • vždy začněte nejvyšším dosaženým vzděláním
 • uveďte absolvované školy, studijní obory (uvádějte oficiální názvy škol a oborů)
 • zmiňte datum začátku a datum skončení, ve zpětné chronologii
 • uveďte rovněž speciální školení, vědecké práce, kurzy, týkající se pozice, o kterou se ucházíte

Praxe

 • stručně uveďte od – do (nástup a ukončení), název pracoviště, místo práce a pracovní pozici
 • popište v bodech náplň práce
 • zaměstnání by měla být uvedena v pořadí začínajícím současnou pozicí.

Nezapomeňte, že méně je někdy více. Je naprosto nevhodné uvádět dlouhý popis Vaší prázdninové brigády, která třeba nemá nic společného s pozicí, o kterou se ucházíte.

V případě, že zkušenosti a zaměstnání jsou na danou pozici důležitější než vzdělání, lze je uvést v opačném pořadí : jako první praxe a následně vzdělání.

Znalosti a dovednosti

1. Jazykové znalosti

 • uveďte úroveň daného jazyka (základní, mírně pokročilý, pokročilý, výborný, rodilý mluvčí).

2. Znalost práce na PC

 • úroveň znalosti (základní, uživatelská, odborná)
 • detailně popište znalosti např. psaní všemi deseti, ovládání programů MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point apod.

3. Řidičský průkaz

 • máte-li jej, uveďte skupinu a dubu praxe řízení.

4. Jakékoliv další dovednosti

 • jiné specifické dovednosti, popř. hobby. Doporučujeme uvádět jen takové záliby, které mají souvislost s pozicí, na kterou se hlásíte.

Reference

 • seznam lidí s kontakty, na které se může zaměstnavatel obrátit a vyslechnout jejich nezávislý názor na Vás
 • reference by měly podávat osoby z Vaší profese, které Vás dostatečně znají, např. dřívější zaměstnavatelé…
 • tyto osoby požádejte o souhlas, případně s nimi proberte, které informace je vhodné zmínit,
 • reference by neměli podávat přátele a rodinní příslušníci
 • seznam referencí můžete připojit k životopisu a připsat "Reference: na vyžádání" ,nebo jej zahrnout na konec životopisu.

Grafická úprava životopisu

 • životopis se nehodnotí pouze z hlediska obsahu (informací), ale i z hlediska formy (úpravy),
 • prezentuje Vás a Vaše znalosti,
 • v dnešní době je plno programů, které nám pomohou jak s grafickou úpravou, tak s obsahem,
 • existují šablony, které vás provedou krok za krokem tvorbou životopisu,
 • nepoužívejte více jak dva druhy písma (nejlepší je bezpatkové, které je přehlednější např. Arial, Verdena…),
 • vyhněte se používání mnoha způsobů zvýrazňování textu.

Fotografie u životopisu

 • pokud si to zaměstnavatel výslovně nepožádá, fotografii raději nepřikládejte,
 • zaměstnavatel se při letmém pohledu na tvář může rozhodnout, že nesplňujete jeho představy o novém zaměstnanci.

Kopie dokladů

 • kopie vysvědčení, diplomů, řidičského průkazu…

Není nutné přikládat pokud si jej budoucí zaměstnatel nevyžádá.

 • pokud ovládáte obstojně nějaký cizí jazyk, připravte si v něm variantu svého životopisu,
 • nejste-li si správností jisti, nechte si překlad zkontrolovat,
 • cizojazyčný životopis vždy přikládáme ke svému českému.

Dbejte i na další detaily, které o Vás mohou něco vypovídat. Měla by však zůstat zachována serióznost.


Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury