Jak správně napsat motivační dopis

Motivační dopis je důležitou součástí při žádosti o nové zaměstnání. Dá se přirovnat k prvnímu podání ruky. Také si podle něj každý vytvoří první názor. Pokud se tedy bude líbit, postupujete k pohovoru, tam už je vše na vás.

Jak napsat motivační dopis

Jak se tedy co nejlépe prodat? Jak v tak krátkém časovém úseku zaujmout? Jednoduše. Zamyslete se nad tím, kdo je Váš potenciální zaměstnavatel a co mu konkrétně Vy můžete nabídnout. Co získá tím, že Vás zaměstná? Jaké jsou Vaše osobní kvality, zkušenosti, předpoklady? Uvědomte si Vaše úspěchy, to co jste dokázal/a a kam jste se vypracoval/a. 

Důležitý, ale často opomíjený fakt je, že motivační dopis musí být strukturován v závislosti na místě, o které se ucházíte. Proto je vhodné navštívit webové stránky dané společnosti, zjistit si, je-li to možné, něco o firemní kultuře, jaký typ zaměstnanců firma hledá a tón, v jakých jsou psané její webové stránky. Pokud intuitivně vycítíte, že se ve firmě klade důraz na konzervativní vystupování, přizpůsobte tomu formu Vašeho motivačního dopisu. Naopak když je patrné, že firma je hravá, webové stránky jsou interaktivní a pestré, nasaďte stejný tón i Vy. To je další krok, kterým podprahově dosáhnete v personalistově či zaměstnavatelově podvědomí efektu, že máte nebo byste přinejmenším mohli mít něco společného. 

Teď když jste si potenciálního zaměstnavatele natáhli jako rybu na udičku, nastává správná chvíle pro zdůraznění Vašeho zájmu pracovat právě pro společnost, kterou jste si vybrali. Můžete zdůraznit, že se ztotožňujete s firemní politikou, s dojmem, kterým firma působí, vyzdvihnout i detaily, jako například perfektně vypracované webové stránky. Nic nezkazíte, když mírně nadsadíte a napíšete, že jste se doslechl/a, jak moc si daná společnost svých zaměstnanců cení a zakládá si na jejich spokojenosti a profesním růstu. Zaměstnavatel by měl takto snadno získat dojem, že máte skutečně osobní zájem pracovat v jeho firmě.

V této fázi je zaměstnavatel potěšen Vaším zájem pracovat právě pro něho a nyní jej zajímají fakta, prokazatelné zkušenosti svědčící o tom, že jste člověk, který perfektně odpovídá potřebným kritériím. Teď tedy máte prostor pro krátký, ale výstižný výčet Vašeho vzdělání a odborných zkušeností. Vyzdvihněte, co jste se naučil vlastní pílí, aby bylo patrné, že jste proaktivní. Pozor! Výčet by neměl by kopírovat informace uvedené v životopise, pouze je nastínit a navnadit k tomu, aby dotyčná osoba neklikla na "Delete", ale pomyslela si, že nahlédnutí do Vašeho životopisu by mohl být dobrý nápad.

Fráze používané v motivačním dopise

Fráze, které můžete použít v motivačním dopise:

 • ... v předchozím zaměstnání jsem získal zkušenosti na pozici.../...orientuji se v oblasti.../...po dobu studia jsem získal/a/ praxi.../...mezi mé dosavadní pracovní úspěchy patří...
 • ...ovládám/např.jazyky, programování, počítačové programy aj.
 • ...mezi moje osobní rysy patří.../...mými hlavními přednostmi jsou.../...mezi moje silné stránky patří...
 • ...mám zájem o práci ve Vaší společnosti, protože.../... pracovní nabídka Vaší společnosti mě upoutala, protože...
 • ...rád/a/bych využil/a/ svoje zkušenosti a schopnosti ve Vaší společnosti.../...věřím, že bych byl/a/pro Vaši společnost přínosem, protože...
 • Pro konkrétnější informace Vám posílám svůj strukturovaný životopis.
 • Pokud Vás můj profesní životopis zaujal, rád/a/ Vám doplním další informace při osobním pohovoru.
 • Děkuji za posouzení mé žádosti a přeji Vám příjemný den.
 • S pozdravem
 • Jméno a příjmení

Vzory motivačního dopisu

Pro Vaši představu, jsme pro Vás připravili vzorové motivační dopisy.

Vzor 1

Základní jednoduchý motivační dopis:

Adresát:
WEBALL s.r.o
Charkovská 27
110 00 Praha 10

V Praze dne 26. 4. 2012

Vážený pane Tomane,

reaguji na váší nabídku práce zveřejněnou na personálním webu www.jobtop.cz ze dne 25. 2. 2009 a ucházím se o pozici Finančního managera (referenční číslo 254). Po posouzení uvedených požadavků na danou pozici se domnívám, že bych mohl být vhodným kandidátem.

Mám s touto prací zkušenosti, jak poznáte z mého přiloženého životopisu. Funkci finančního managera jsem vykonával 10 let ve společnosti WEBALL, ale bohužel z důvodu stěhování sídla firmy do Brna hledám zaměstnání v Praze.

Rád bych se dozvěděl podrobnosti o této pozici osobně, rád k Vám přijdu na pohovor.

S pozdravem

Mgr. Miroslav Novotný


Krakovská 1008
101 00 Praha 10
Tel: 777 123 456
E-mail:

Vzor 2

Příklad motivačního dopisu, který výstižně shrnuje kandidátovy zkušenosti a předpoklady:

Motivační dopis

 
ACL a.s
Olomoucká 52
618 00 Brno
 
V Brně dne 26. 4. 2013


Vážená paní, vážený pane,
reaguji na Vaši nabídku práce asistenta personálního ředitele zveřejněnou dne 11.11.2011 na serveru www.jobs.cz. Jak můžete vidět v přiloženém životopise, splňuji klíčové požadavky na tuto pozici. Vystudoval jsem lidské zdroje a psychologii na fakultě psychosocilálních studií Masarykovy univerzity v Brně a mluvím plynně anglicky a španělsky.

S personalistikou mám zkušenosti, protože jsem na obdobné pozici pracoval rok během studia. Vyhodnocoval jsem psychodiagnostické testy, participoval na Assessment a Develepment centrech a připravoval podklady pro ředitele personální agentury. Absolvoval jsem mnoho vzdělávacích kurzů z oblasti lidských zdrojů a jsem velmi motivován své znalosti prohlubovat a využít je v praxi.

Pokud Vás můj životopis zaujme, rád se dostavím na osobní pohovor.

S pozdravem

Jan Horský
Charbulova 14
618 00 Brno
tel: 601 111 111
e-mail:

Vzor 3

Příklad motivačního dopisu, který výstižně shrnuje kandidátovy zkušenosti a předpoklady:

 

Vážený pan
Ing. Oliver Petrklíček
Stavosta,  spol. s.r.o.
Hlavní ulice  230/80
186 00 Praha 13

                                                                                                                       V Praze 28. 4. 2012

Žádost o zaměstnání

Reaguji na nabídku  uveřejněnou  na oficiálních stránkách Vaší společnosti, ucházím se o pozici účetní.

Vaše nabídka na výše uvedenou pozici mne oslovila nejen z důvodu, že se jedná o stabilní a věhlasnou společnost, ale především proto, že bych se chtěla stát posilou do Vašeho týmu.

V oboru účetnictví pracuji již 10 let. Bezproblémově ovládám mnoho účetních programů i obsluhu počítače na výborné úrovni, úspěšně jsem složila zkoušku z psaní na počítači. Hovořím plynule anglicky, německy a francouzsky, což jsem si měla možnost ověřit na pracovních cestách po Evropě. Nyní se zdokonaluji i ve španělském jazyce. Mé jazykové znalosti jistě oceníte pro své mezinárodní působení na trhu.

Vedoucí z předchozího zaměstnání si mne považoval z  důvodu velkého pracovního nasazení, přesnosti vykonávaných úkolů a také excelentních komunikačních a organizačních dovedností.

Domnívám se  že mé znalosti,  schopnosti  a zkušenosti v oboru ze mne dělají vhodného uchazeče na výše uvedenou pozici.

V případě, že Vás moje žádost zaujala, ráda se dostavím na osobní schůzku.

Budu se těšit na případnou spolupráci s Vámi.

S přátelským pozdravem a přáním příjemného dne

                                                                                                                                            

                    Marie Krasná

Další vzory motivačního dopisu.

Závěr

Shrnutí pravidel pro psani motivačního dopisu

 • Nejdůležitější je, aby zaujal,
 • je velmi důležitou součástí prvotní komunikace s potencionálním zaměstnavatelem,
 • měl by obsahovat základní údaje o Vaší osobě, neměla by chybět adresa, oslovení, závěrem pozdrav, poděkování za strávený čas a podpis,
 • měl by zdůvodnit, proč zrovna Vy jste ideální kandidát pro inzerovanou pozici,
 • v krátkosti se vyjadřuje k tomu, jaké zkušenosti máte za sebou,
 • motivační dopis by měl být krátký, věcný, stručný, ale výstižný,
 • maximální rozsah A4, spíše méně, gramaticky správný, psaný na počítači,
 • uvádějte pouze pravdivé informace, lež většinou u ústního pohovoru vyjde najevo,
 • má v podstatě za úkol upoutat pozornost k Vašemu životopisu,
 • jeho cílem je, aby vás pozvali na pohovor.
 • Vždy se ho snažte adresovat konkrétní osobě.
 • Uveďte zdroj, z něhož jste se o volném místě dozvěděli.
Linda Laštovičková a Petr Kliment, Jobtop.cz

Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury