Obtížné otázky při pohovoru

Není horšího pocitu, než když se vás při pohovoru zeptají na otázku, na kterou neznáte odpověď. Jednou z cest jak takovému debaklu předejít, je jít na interview připraven a předem se seznámit s několika nelehkými otázkami, které při pohovoru obvykle zazní.

Prozkoumejte uvedené příklady dotazů a navrhované odpovědi.

Obtížná otázka číslo 1: “ Řekněte mi něco o sobě.“

Tato výzva obyčejně otevírá interview a pro vás představuje příležitost uvést ve stručnosti vaši kvalifikaci a zkušenosti. Podělte se o informace týkající se vašeho vzdělání, pracovní historie, aktuální pracovní zkušenosti a budoucí cílů.

Navrhovaná odpověď:  „Vystudoval/a jsem fakultu xxx a od té doby pracuji v reklamní agentuře, kde se zabývám akvizicí a udržováním vztahů se stávajícími klienty. Přestože mě tato práce baví, cítím, že nastala doba, abych si rozšířil/a své obzory a přesídlil/a do společnosti, která mi poskytne více možností se rozvíjet. Proto jsem si vybral/a vaši agenturu.“

Obtížná otázka číslo 2: “Proč jste odešel z vašeho minulého zaměstnání?”

Toto je šance mluvit o vašich zkušenostech a kariérních cílech, nikoliv hanit bývalého šéfa nebo předložit seznam důvodů, které vás vedly k odchodu. Místo toho se zaměřte na to, co jste se v předchozím zaměstnání naučil/a a že jste připraven/a tyto znalosti a dovednosti použít na pozici, o kterou se ucházíte.

Navrhovaná odpověď: “ V minulém zaměstnání jsem nemohl/a dostatečně využít svoji kreativitu. Pochopil jsem, že stejně jako lidé, i společnosti a agentury mají odlišnou osobnost. A tak se snažím zvolit tu, která by se k mým schopnostem lépe hodila.”

Obtížná otázka číslo 3: „ Kde se vidíte za pět let?“

Zde byste měl potenciálního zaměstnavatele přesvědčit o tom, že hledáte stabilitu a chcete v dané firmě růst a rozvíjet se v dlouhodobém horizontu. To, že hodláte aspirovat na vedoucí pozici, vlastnit svoji společnost, jít do důchodu ve čtyřiceti letech nebo se vdát a mít pět dětí, si zatím nechte pro sebe.

Navrhovaná odpověď: „ Chci zaměstnání, které mi poskytne jistotu, stabilitu a například příspěvek na důchodové pojištění. Ideálně bych rád pracoval/a pro společnost jako je vaše, abych se mohl/a stabilizovat a využít všechny příležitosti, které expandující firma nabízí.“

Obtížná otázka číslo 4: „ Jaké jsou vaše slabé stránky?“

Klíč ke správné odpovědi na tento letitý dotaz je nebrat jej doslova. Váš budoucí zaměstnavatel se pravděpodobně nestará o to, že vaření je vaše slabé místo. Nechtějí slyšet obecné odpovědi typu „jsem příliš orientovaný/á na detail“ anebo „příliš tvrdě pracuji“.

Odpovězte na tuto žádost tak, že identifikujete oblasti relevantní k vaší práci, kde je ještě prostor pro zlepšení a získání nových vědomostí. Pokud jste na předchozí pozici neměl/a příležitost nabýt tyto znalosti, naznačte jak dychtivý/á jste získat je na novém pracovním místě.

Navrhovaná odpověď:  „V minulém zaměstnání jsem postrádal možnost rozvíjet svoji schopnost mluvit na veřejnosti. Rád/a bych proto pracoval/a na pozici, kde bych měl/a podporu při prezentacích a mluvení před publikem.“

Obtížná otázka číslo 5: „Proč jste byl propuštěn/a?

Tento dotaz se stal rozšířeným v době zpomalující se ekonomiky. Je to nelehká otázka především proto, že mnoho lidí nedokáže vysvětlit, proč přesně byli propuštěni. Nejlepší způsob, jak si s tímto dotazem poradit, je být co neupřímnější.

Navrhovaná odpověď: „ Jak víte, s ekonomickou situací to v současné době nevypadá příznivě a společnost, v níž jsem pracoval, pocítila dopad. Byl/a jsem součástí redukce většího počtu zaměstnanců a to je vše, co o tom vím. Avšak jsem si jistý/á, že to nemělo nic společného s mým pracovním výkonem, jak mohu doložit na následujících příkladech úspěchů, kterých se mi podařilo dosáhnout.“

Obtížná otázka číslo 6: „ Řekněte mi něco o tom nejhorším nadřízeném, kterého jste kdy měl.“

Nikdy o vašem bývalém šéfovi nemluvte špatně. Váš budoucí zaměstnavatel by mohl snadno dojít k předpokladu, že ve stejném duchu budete hovořit i o něm.

Navrhovaná odpověď: „Přestože žádný z mých bývalých nadřízených nebyl hrozný nebo špatný, někteří z nich byli přísní více než ti ostatní. Díky tomu jsem poznal/a, s jakým stylem řízení se mohu nejvíce ztotožnit.

Obtížná otázka číslo 7: „Jak by vás popsali ostatní?“

Zpětná vazba od vašich kolegů a nadřízených je důležitá, proto byste o ni průběžně měli žádat. To vám poskytne pevný základ pro odpověď, která má reálné opodstatnění založené na komentářích týkající se vašeho pracovního výkonu. Proto byste se o zpětné hodnocení měli zajímat a mít tak po ruce nejen pohotovou odpověď, ale i možnost uvědomit si své silné a slabé stránky.

Navrhovaná odpověď: “ Moji kolegové mi říkávali, že je snadné se mnou spolupracovat a že při zavádění nových projektů vždy vystihnu to podstatné. Přinesl/a jsem si specifičtější hodnocení, pokud byste měl zájem se na něj podívat.“

Obtížná otázka číslo 8: „Proč bychom si měli vybrat právě vás?“

Toto je chvíle, kdy byste měli zdůraznit vaše dosavadní úspěchy. Jděte do detailů ve vašem životopise a portfoliu. Ukažte zaměstnavateli, v čem spočívá vaše hodnota a v čem můžete být přínosem.

Navrhovaná odpověď: „ Domnívám se, že na tuto pozici mohu být nejlepším kandidátem. Vím, že i ostatní uchazeči splňují požadovaná kritéria. To, co mě od nich odlišuje, je můj zápal pro stoprocentní výkon. Vždy se snažím dosáhnout nejlepších výsledků. Například…“

Obtížná otázka číslo 9: „Pokud byste si mohl/a vybrat jakoukoli společnost, kde byste nejraději pracoval/a?“

Nikdy neříkejte, že byste si vybrali jinou společnost než tu, u které se ucházíte o místo.

Navrhovaná odpověď: „ Nežádal bych o tuto pozici, pokud bych si nebyl/a jistý/á, že chci pracovat pro vaši společnost.“ Pokračujte se specifickými příklady, proč jste si vybrali  tuto firmu a proč byste byli vhodným kandidátem.

Obtížná otázka číslo 10: „Jste týmový hráč?“

Téměř každý člověk odpoví, že ano. Tato otázka se ale jednoduchým ANO/NE zodpovědět nedá. Musíte své tvrzení podložit konkrétními příklady.

Navrhovaná odpověď: „Ano, za týmového hráče se rozhodně považuji. Ve svém životě jsem měl/a mnoho příležitostí práce v týmu, ať už ve škole, v zájmovém kroužku nebo v zaměstnání. Například v nedávném pracovním projektu…“

Dokreslete schopnost týmové práce vhodnými příklady a zároveň naznačte, že jste otevřeni rozmanitému zázemí- jak týmové, tak samostatné práci. Zdůrazněte, že týmové spolupráce si ceníte více než samostatného konání. Uvědomte si zároveň, že tento dotaz může být oslí můstek k další otázce, jak jste schopni řešit konflikt uvnitř týmu. Odpověď si tedy pečlivě připravte.

Linda Laštovičková, Atraktivní-prace.cz

 

Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury