Cestovní náhrady

Tuzemské stravné

Stravné přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní cesty. Sazby stravného stanovuje Zákoník práce. Tyto sazby je možné sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu, případně sjednat v pracovní smlouvě, ale jen v rozsahu stanoveném vyhláškou. Zabezpečí-li zaměstnavatel zaměstnanci na pracovní cestě plně bezplatné stravování, stravné se neposkytuje. Pokud zaměstnavatel zabezpečí bezplatné stravování částečně, stravné se úměrně krátí.

Povinnost poskytovat cestovní náhrady se vztahuje na pracovní cesty a cesty mimo pravidelné pracoviště, cestu v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn nebo vykonává práci v zahraničí. Cestovních náhrad se může domáhat pracovník také při přeložení či přijetí do zaměstnání. Zákoník práce upravuje poskytování náhrad v § 152 - 189.

Pracovní cesta - časově omezené vysílání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnanci náleží nárok na cestovní náhrady a je vyžadován jeho souhlas s vysláním na pracovní cestu.

Cesta mimo pravidelné pracoviště - časově omezené vysílání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, ale například jen v rámci téže obce. Zaměstnanci náleží nárok na cestovní náhrady, ale není vyžadován jeho souhlas s vysláním, jelikož se nejedná o pracovní cestu.

Do cestovních náhrad mohou být zahrnuty:

  • jízdní výdaje

  • jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny

  • výdaje za ubytování

  • zvýšené stravovací výdaje (tj. stravné)

  • nutné vedlejší výdaje

Sazby stravného

období

trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin

trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejdéle však 18 hodin

trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

od 01/10

61 - 73 Kč

93 - 112 Kč

146 - 174 Kč

01/09 - 12/09

60 - 72 Kč

92 - 110 Kč

144 - 172 Kč

01/08 - 12/08

58 - 69 Kč

88 - 106 Kč

138 - 165 Kč

01/07 - 12/07

58 - 69 Kč

88 - 106 Kč

138 - 165 Kč

01/06 - 12/06

58 - 69 Kč

88 - 106 Kč

138 - 165 Kč

01/05 - 12/05

58 - 69 Kč

88 - 106 Kč

138 - 165 Kč

01/04 - 12/04

58 - 69 Kč

88 - 106 Kč

138 - 165 Kč

01/03 - 12/03

58 - 70 Kč

88 - 107 Kč

139 - 166 Kč

01/02 - 12/02

57 - 69 Kč

87 - 105 Kč

136 - 163 Kč

01/01 - 12/01

55 - 67 Kč

85 - 102 Kč

133 - 159 Kč

01/00 - 12/00

54 - 66 Kč

83 - 99 Kč

130 - 155 Kč

01/99 - 12/99

53 - 65 Kč

82 - 98 Kč

128 - 153 Kč

07/98 - 12/98

53 - 64 Kč

81 - 97 Kč

127 - 152 Kč

03/98 - 06/98

52 Kč

81 Kč

126 Kč

09/97 - 02/98

50 Kč

77 Kč

120 Kč

12/96 - 08/97

48 Kč

74 Kč

115 Kč

07/96 - 11/96

46 Kč

71 Kč

111 Kč

01/96 - 06/96

44 Kč

68 Kč

107 Kč

05/95 - 12/95

42 Kč

65 Kč

103 Kč

12/94 - 04/95

40 Kč

62 Kč

99 Kč

10/94 - 11/94

38 Kč

58 Kč

93 Kč

08/94 - 09/94

36 Kč

56 Kč

89 Kč

12/93 - 07/94

34 Kč

53 Kč

85 Kč

04/93 - 11/93

32 Kč

50 Kč

79 Kč

01/93 - 03/93

25 Kč

39 Kč

62 Kč

05/92 - 12/92

23 Kč

36 Kč

57 Kč

Zahraniční stravné

Zahraniční stravné řeší Zákoník práce v § 170.

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě (což je cesta konaná mimo území České republiky) zahraniční stravné v cizí měně ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem. Stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty, proto se také nepožaduje jakékoliv prokazování výdajů se stravováním spojených.

Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.

Výše stravného s ohledem na dobu trvání zahraniční pracovní cesty

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato doba déle než 6 hodin, nejvýše však 12 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné v poloviční výši této sazby zahraničního stravného, a ve čtvrtinové výši této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky nejméně 6 hodin, avšak alespoň 1 hodinu. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.

Krácení stravného při poskytnutí jídla

Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn zahraniční stravné ve výši základní sazby krátit až o 25 % za každé uvedené jídlo nebo až o 35 %, jde-li o zahraniční stravné v poloviční výši základní sazby, anebo o 70 %, jde-li o zahraniční stravné ve čtvrtinové výši základní sazby. Nesjedná-li zaměstnavatel míru krácení zahraničního stravného, nebo ji neurčí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné nekrácené.

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cestovni_nahrady_50998.html

Sazba za motorová vozidla:

Náhrada jízdních výdajů 2010

Náhradu za jízdné v hromadném dopravním prostředku a na taxislužby proplácí zaměstnavatel v plné výši. Pokud se souhlasem zaměstnavatele zaměstnanec použije motorové vozidlo, dostane náhradu za každý kilometr jízdy a náhradu za spotřebované pohonnou hmotu.

Cestuje-li zaměstnanec na pracovní cestu motorovým vozidlem, dle dohody se zaměstnavatelem to může být motorové vozidlo zaměstnavatele nebo soukromé vozidlo zaměstnance (vlastní nebo vypůjčené). Pokud použije vozidlo zaměstnavatele - nemá zaměstnanec nárok na žádné náhrady za použití vozidla. V případě pracovní cesty soukromým vozidlem, vzniká zaměstnanci nárok na základní náhrady za 1 km jízdy náhrady za spotřebované pohonné hmoty.

Náhrady za spotřebované pohonné hmoty přísluší ve výši násobku ceny pohonné hmoty prokázané zaměstnancem a spotřeby pohonné hmoty vozidla. Spotřeba pohonné hmoty se vypočte aritmetickým průměrem z údajů, uvedených v technickém průkazu vozidla.

Náhrada = cena pohonné hmoty x množství spotřebované pohonné hmoty

Sazby náhrad za používání motorových vozidel

období

jednostopá vozidla a tříkolky

osobní silniční motorová vozidla

 

od 01/2010

1,10 Kč/km

3,90 Kč/km

 

od 01/2009

1,10 Kč/km

3,90 Kč/km

 

od 01/2008

1,10 Kč/km

4,10 Kč/km

 

2006-2007

1,00 Kč/km

3,80 Kč/km

 

2005

1,00 Kč/km

3,80 Kč/km

 

2004

0,90 Kč/km

3,50 Kč/km

 

2003

0,90 Kč/km

3,40 Kč/km

 

2002

0,90 Kč/km

3,40 Kč/km

 

2001

0,90 Kč/km

3,30 Kč/km

 

2000

0,90 Kč/km

3,30 Kč/km

 

1999

0,90 Kč/km

3,30 Kč/km

 

07/98 - 12/98

0,90 Kč/km

3,30 Kč/km

 

12/97 - 06/98

0,80 Kč/km

3,20 Kč/km

 

07/97 - 11/97

0,80 Kč/km

3,10 Kč/km

 

05/96 - 06/97

0,80 Kč/km

3,00 Kč/km

 

06/95 - 04/96

0,80 Kč/km

2,90 Kč/km

 

08/94 - 05/95

0,80 Kč/km

2,80 Kč/km

 

01/94 - 07/94

0,75 Kč/km

2,60 Kč/km

 

10/93- 12/93

0,70 Kč/km

2,45 Kč/km

 

05/93 - 09/93

0,65 Kč/km

2,30 Kč/km

 

02/93 - 04/93

0,60 Kč/km

2,15 Kč/km

 

05/92 - 01/93

0,55 Kč/km

2,00 Kč/km

 

Průměrné ceny PH

Průměrné ceny PHM

období

Speciál 91

Normal 91

Super 96

Super 95 (Natural 95)

Super 98

Nafta

od 1.1.2010

28,50 Kč

28,50 Kč

-

28,70 Kč

30,70 Kč

27,20 Kč

od 1.1.2009

26,30 Kč

26,30 Kč

-

26,80 Kč

29,00 Kč

28,50 Kč

od 1.1.2008

30,60 Kč

30,60 Kč

-

30,90 Kč

33,10 Kč

31,20 Kč

od 1.1.2007

27,80 Kč

27,90 Kč

-

28,10 Kč

31,10 Kč

28,10 Kč

od 1.1.2006

30,10 Kč

29,50 Kč

-

30,40 Kč

34,40 Kč

29,50 Kč

od 1.1.2005

27,10 Kč

27,50 Kč

-

27,40 Kč

31,00 Kč

26,60 Kč

od 1.1.2004

23,90 Kč

24,20 Kč

-

24,30 Kč

28,50 Kč

21,30 Kč

od 1.1.2003

24,80 Kč

24,80 Kč

-

25,10 Kč

27,70 Kč

21,80 Kč

od 1.1.2002

25,90 Kč

25,80 Kč

-

26,20 Kč

29,20 Kč

22,80 Kč

od 1.1.2001

29,20 Kč

29,10 Kč

-

29,70 Kč

32,20 Kč

26,90 Kč

od 20.9.2000

30,00 Kč

-

31,30 Kč

30,30 Kč

-

24,20 Kč

od 1.1.2000

24,90 Kč

-

25,90 Kč

25,30 Kč

-

20,50 Kč

od 1.1.1999

21,90 Kč

-

23,10 Kč

22,30 Kč

-

18,50 Kč

od 1.7.1998

22,00 Kč

-

23,10 Kč

22,50 Kč

-

18,90 Kč

 

Hlídač nabídek

Po přihlášení si můžete nastavit vlastní hlídač nabídek.
Zaregistrujte se

Vyhledat nabídku

Načítání počtu nabídek práce

Hledat

Katalog zaměstnavatelů Katalog firem

Rychlé a bezpečné platby

Ověřené personální agentury